2021-02-02 01:35:53 Admin

תרגילי טכניקה מתקדמים עם כדור

אחרי שלמדנו תרגילי טכניקה בסיסיים הגיע הזמן לעלות הילוך וללמוד תרגילים מאתגרים קצת יותר.

זהו החלק השני ללימוד טכניקות עם כדור רק שהפעם התרגילים קצת יותר מאתגרים ומבטיחים לכם שתקבלו מחמאות מדהימות. 

בהצלחה!