2021-02-02 01:35:53 Admin

תרגילי הובלת כדור

אצלנו בעולם הכדורגל תמיד חושבים איך לקדם כמה שיותר את לימוד כישורי הכדורגל. 

בפרק זה תוכלו לרכוש מיומנויות שיעזרו לכם לשפר את המשחק שלכם ולהשאיר את השחקנים מאחור ובהלם.

בהצלחה!